Matemātika  DU TSC  

Skaitļu teorija
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Skaitļu teorijas mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2012./2013. studiju gads

ABSP "Matemātika"


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   9. lekcija.
 • Modulāro vienādojumu risināšana - pamatfakti un vienkāršākie speciālgadījumi
 • Modulārie vienādojumi ar pirmskaitļa moduli
 • 9. mājas darbs
PDF dokuments   1. lekcija.
 • Veselo skaitļu pamatīpašības
 • Veselo skaitļu dalamība
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   10. lekcija.
 • Modulārie vienādojumi ar saliktu moduli
 • Kvadrātiskie modulārie vienādojumi
 • 10. mājas darbs
PDF dokuments   2. lekcija.
 • Eiklīda algoritma sekas un lietojumi
 • 2. mājas darbs
 
PDF dokuments   11. lekcija.
 • Skaitļu teorijas lietojumi informācijas aizsardzībā
 • 11. mājas darbs
 
PDF dokuments   3. lekcija.
 • Pirmskaitļi un aritmētikas pamatteorēma
 • 3. mājas darbs
 
PDF dokuments   12. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana veselos skaitļos
 • Lineārie Diofanta vienādojumi
 • 12. mājas darbs
 
PDF dokuments   4. lekcija.
 • Veselo skaitļu kongruence, atlikumu klases un to īpašības
 • 4. mājas darbs
 
PDF dokuments   13. lekcija.
 • Ķēžu daļas
 • 13. mājas darbs
 
PDF dokuments   5. lekcija.
 • Ķīniešu atlikumu teorēma
 • Pozicionālais pieraksts
 • 5. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   6. lekcija.
 • Atlikumu saskaitīšanas īpašības
 • 6. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   7. lekcija.
 • Ievads atlikumu reizināšanas īpašībās
 • 7. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   8. lekcija.
 • Multiplikatīvās kārtas īpašības
 • Atlikumu multiplikatīvās grupas īpašības
 • 8. mājas darbs