Matemātika  DU TSC  

Skaitļu teorija
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Skaitļu teorijas mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2009./2010. studiju gads

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi skaitļu teorijā


 

Lekciju materiāli

 

ABSP "Matemātika"

 

 
PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   10. lekcija.
 • Primitīvās saknes un indeksi
 • 10. mājas darbs

 

PDF dokuments   1. lekcija.
 • Veselo skaitļu pamatīpašības
 • Veselo skaitļu dalamības attiecība
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments   10. lekcija (papildmateriāls).
 • Dažu primitīvo sakņu teorijas teorēmu pierādījumi

 

PDF dokuments   2. lekcija.
 • Eiklīda algoritma pielietojumi
 • Pirmskaitļi un aritmētikas pamatteorēma
 • 2. mājas darbs

 

PDF dokuments   11. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana atlikumu gredzenos - pamatfakti un vienkāršakie speciālgadījumi
 • Vienādojumi atlikumu gredzenos pēc pirmskaitļa moduļa
 • 11. mājas darbs

 

PDF dokuments   3. lekcija.
 • Kongruence, atlikumu klases un to īpašības
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments   11. lekcija (papildmateriāls).
 • Matemātisko pierādījumu teorija un tehnika

 

PDF dokuments   4. lekcija.
 • Atlikumu klašu gredzens
 • Modulārās aritmētikas pielietojumi
 • 4. mājas darbs

 

PDF dokuments   12. lekcija.
 • Modulārie vienādojumi ar saliktu moduli
 • Kvadrātiskie atlikumi atlikumu gredzenos ar pirmskaitļa moduli
 • 12. mājas darbs
PDF dokuments   5. lekcija.
 • Ķīniešu atlikumu teorēma un tās pastiprinājumi
 • Atlikumu gredzeni un algebriskās struktūras
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   12. lekcija (papildmateriāls). 
 • Kvadrātiskās reciprocitātes teorēma
 • Kvadrātiskie vienādojumi saliktiem moduļiem
 • Augstāku pakāpju atlikumi
 • 12. mājas darbs
PDF dokuments   6. lekcija.
 • Atlikumu gredzeni un algebriskās struktūras
 • 6. mājas darbs

 

PDF dokuments   13. lekcija.
 • Vienādojumu risināšana veselos skaitļos
 • Lineāru Diofanta vienādojumu sistēmas
 • 13. mājas darbs

 

PDF dokuments   7. lekcija.
 • Atlikumu aditīvās grupas īpašības
 • 7. mājas darbs

 

PDF dokuments   14. lekcija.
 • Lineāro Diofanta sistēmu risināšanas metode
 • 14. mājas darbs

 

PDF dokuments   8. lekcija.
 • Ievads atlikumu multiplikatīvās grupas īpašībās
 • 8. mājas darbs

 

PDF dokuments   15. lekcija.
 • Pirmskaitļi

 

PDF dokuments   9. lekcija.
 • Skaitļu teorijas pielietojumi informācijas aizsardzībā
 • 9. mājas darbs

 

PDF dokuments   Svarīgākās pārbaudāmās zināšanas un prasmes.