Matemātika  DU TSC  

Algebriskās struktūras
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Algebrisko struktūru mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" un akadēmiskās maģistra studiju programmas "Matemātika"  studentiem.

 

2010./2011. studiju gads

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

 

Lekciju materiāli

 

ABSP "Matemātika"

 

 
PDF dokuments   1. lekcija
 • Algebriskās operācijas
 • Binārās operācijas
 • Svarīgāko algebrisko struktūru pārskats
 • Algebras pētījumu virzieni
 • 1. mājas darbs
PDF dokuments   5. lekcija
 • Grupu reizinājumi
 • 5. mājas darbs

 

PDF dokuments   2. lekcija
 • Grupu teorijas pamati
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments   6. lekcija
 • Galīgās komutatīvās grupas
 • 6. mājas darbs
PDF dokuments   3. lekcija
 • Grupu morfismi un izomorfisms
 • 3. mājas darbs
PDF dokuments   7. lekcija
 • Gredzeni
 • 7. mājas darbs
PDF dokuments   4. lekcija
 • Kongruences un blakusklases
 • Normālās apakšgrupas un faktorizācija
 • "Pirmā izomorfismu teorēma"
 • 4. mājas darbs