nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 400 m skrējiens Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: 100 m skrējiens

200 m skrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs uzstādīšanas  
          vieta  
1. 22,9 Akula Vadims 1985 Rīgā R. Zigmunds
2. 23,2 Danilovs Jevģēnijs 1985 LTK Rīgā G. Kozireva
3. 23,3 Smertjevs Pēteris 1981 DU Rīgā J. Petrovskis
4. 23,92(a) Petrovs Juris 1982 38. AVS Ventspilī J. Petrovskis
5. 23,9 Germanovičs Konstantīns 1986 Rīgā I. Maļcevs
2002-12-08