nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 200 m skrējiens Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: VĪRIEŠI

100 m skrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs uzstādīšanas  
          vieta  
1. 10,9 Petrovs Juris 1982 38. AVS Valmierā J. Petrovskis
2. 11,1 Smertjevs Pēteris 1981 DU Daugavpilī J. Petrovskis
3. 11,2 Danilovs Jevģēnijs 1985 LTK Rīgā G. Kozireva
4. 11,2 Akula Vadims 1985 Rīgā R. Zigmunds
5. 11,3 Germanovičs Konstantīns 1986 Ventspilī I. Maļcevs
2002-12-08