nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 800 m skrējiens Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 200 m skrējiens

400 m skrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs uzstādīšanas  
          vieta  
1. 1:02,24(a) Grablevska Olga 1986 Rīgā I. Maļcevs
2. 1:02,2 Suško Jūlija 1988 3. vsk. Daugavpilī I. Maļcevs
3. 1:02,3 Kozireva Anna 1980 DU Valmierā J. Petrovskis
4. 1:04,6 Borisova Jevģēnija 1986 10. vsk. Daugavpilī R. Zigmunds
5. 1:05,20(a) Fadejeva Svetlana 1980 DU Valmierā J. Petrovskis
2002-12-08