nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 400 m skrējiens Augstāk: SIEVIETES Iepriekšējais: 100 m skrējiens

200 m skrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs uzstādīšanas  
          vieta  
1. 27,4 Suško Jūlija 1987 3. vsk. Rīgā I. Maļcevs
2. 27,5 Gavrilova Aurika 1988 16. vsk. Rīgā G. Kozireva
3. 27,6 Kozireva Anna 1980 DU Rīgā J. Petrovskis
4. 27,94(a) Grablevska Olga 1986 Rīgā I. Maļcevs
5. 28,1 Fadejeva Svetlana 1980 DU Daugavpilī J. Petrovskis
2002-12-08