Daugavpils Universitātes

 Jauno matemātiķu skola

 

 
 
Par DU JMS

2012./13. m.g. ziema-pavasaris 

2012./13. m. g. rudens-ziema 

2011./12. m.g. ziema-pavasaris

2011. /12. m.g. rudens-ziema 

2010./11. m.g. ziema-pavasaris

2010. /11. m.g. rudens-ziema

2009./10. m.g. ziema-pavasaris

2009./10. m.g. rudens-ziema

2008./09. m.g. ziema-pavasaris

2008./09. m.g. rudens-ziema

Fotogalerija

Noderīgas saites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbību saraksts 2017./2018. m.g. rudens-ziema:

 

Nodarbību saraksts 2016./2017. m.g. ziema-pavasaris:

 

Nodarbību saraksts 2016./2017. m.g. rudens-ziema:

 

Nodarbību saraksts 2015./2016. m.g. ziema-pavasaris:

 

Nodarbību saraksts 2015./2016. m.g. rudens-ziema:

 

Nodarbību saraksts 2014./2015. m.g. ziema-pavasaris:

 

Nodarbību saraksts 2014./2015. m.g. rudens-ziema:

 

Nodarbību saraksts 2013./2014. m.g. ziema-pavasaris:

 

Nodarbību saraksts 2013./2014. m.g. rudens-ziema:

 

 

 

Par DU JMS

 

JMS mērķis

Veicināt skolēnu spēju matemātikā attīstīšanu.

JMS uzdevumi:

  1. padziļināti apskatīt dažādas matemātikas tēmas,

  2. palīdzēt skolēniem sagatavoties matemātikas olimpiādēm.

JMS darba kārtība

  • Nodarbības notiek sestdienās.

  • Katra nodarbība tiek veltīta noteiktai tēmai un satur teorētiskā materiāla izklāstu un uzdevumu risināšanu.

  • Katras nodarbības beigās tiek piedāvāti uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kas jārisina un jānodod JMS pasniedzējiem.

  • Veiksmīgai uzdevumu risināšanai tiek organizētas konsultācijas.

  • Atsevišķi mācību materiāli un uzdevumi tiek ievietoti JMS mājas lapā https://de.du.lv/matematika/jms/

Kontakti

Jautājumus par JMS var uzdot