Daugavpils Universitātes

 Jauno matemātiķu skola

 

 
 
Par DU JMS

2012./13. m.g. ziema-pavasaris 

2012./13. m. g. rudens-ziema 

2011./12. m.g. ziema-pavasaris

2011. /12. m.g. rudens-ziema 

2010./11. m.g. ziema-pavasaris

2010. /11. m.g. rudens-ziema

2009./10. m.g. ziema-pavasaris

2009./10. m.g. rudens-ziema

2008./09. m.g. ziema-pavasaris

2008./09. m.g. rudens-ziema

Fotogalerija

Noderīgas saites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noderīgas saites

LR Izglītības un zinātnes ministrija
http://www.izm.gov.lv/

Daugavpils Universitāte
http://du.lv/

Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/

Mācību sociālais tīkls
https://www.mykoob.lv/

Profesora Cipariņa klubs
http://nms.lu.lv/pck/pckinfo.shtml

A. Liepas Neklātienes matemātikas skola
http://nms.lu.lv/index.shtml