Matemātika  DU TSC  

Eksperimentu plānošana un analīze
Ph.D., docents Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Eksperimentu plānošanas un analīzes mājas lapas resursi būs noderīgi dažādu studiju programmu studentiem.

2008./2009. studiju gads, pavasara semestris


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   1. lekcija
 • Eksperimentu plānošanas un analīzes pamatprincipi
 • Eksperimentu plānošanas vadlīnijas
 • Statistikas pamati
 • 1. mājas darbs
PDF dokuments   2. lekcija
 • Vienas izlases eksperimenti
 • Divu izlašu eksperimenti
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments   3. lekcija
 • Viena faktora eksperimenti
 • Randomizēto bloku dizaini
 • 3. mājas darbs
PDF dokuments   4. lekcija
 • Faktoriālie eksperimenti
 • 2^k faktoriālais dizains
 • 4. mājas darbs