nākamais augstāk iepriekšējais saturs Sports DU TSC
Nākamais: 400 m barjerskrējiens Augstāk: VĪRIEŠI Iepriekšējais: 3000 m skrējiens

5000 m skrējiens

Vieta Rezul- Uzvārds, vārds Dzimša- Sporta Rezultāta Treneris
  tāts   nas gads kolektīvs uzstādīšanas  
          vieta  
1. 16:26,77(a) Misjuns Juris 1983 LTK Rīgā R. Zigmunds
2. 17:09,9 Gleba Ivans 1983 38. AVS Daugavpilī J. Petrovskis
3. 17:24,6 Gorlačovs Andrejs 1983 DU Daugavpilī J. Petrovskis
4. 18:05,5 Morozovs Ivars 1984 Daugavpilī J. Markevičs
5. 18:35,9 Druzs Aleksandrs 1983 DU Daugavpilī J. Petrovskis
2002-12-08