Matemātika  DU TSC  

Lineārā algebra II
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Linearās algebras mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika",  akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" un profesionālās bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnologijas" studentiem.

 

2012./2013. studiju gads, pavasara semestris

ABSP "Matemātika"

 


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments  7. lekcija.
 • Standarta skalārais reizinājums
 • Bilineārās formas
 • Vispārīgais reālais skalārais reizinājums
 • 7. mājas darbs
 
PDF dokuments   1. lekcija.
 • Attēlojumi un funkcijas
 • Permutācijas
 • 1. mājas darbs

 

PDF dokuments  8. lekcija.
 • Ortonormētas bāzes
 • 8. mājas darbs
 
PDF dokuments  2. lekcija.
 • Lineārie attēlojumi
 • Lineāro attēlojumu matricu pieraksts
 • 2. mājas darbs
PDF dokuments  9. lekcija.
 • Tiešā summa un papildinošā apakštelpa
 • Ortogonālā projekcija
 • Lineārie attēlojumi Eiklīda telpās
 • 9. mājas darbs
 
PDF dokuments  3. lekcija.
 • Lineāro attēlojumu īpašības
 • 3. mājas darbs

 

PDF dokuments  10. lekcija.
 • Lineāru nevienādību sistēmu risināšana virs R
 • 10. mājas darbs
PDF dokuments  4. lekcija.
 • Lineāri izomorfismi
 • Lineāra operatora struktūra
 • 4. mājas darbs

 

 
PDF dokuments  5. lekcija.
 • Īpašvērtību un īpašvektoru īpašības
 • 5. mājas darbs

 

 
PDF dokuments  6. lekcija.
 • Īpašvērtību lokalizācija
 • Īpašvērtību un īpašvektoru lietojumi
 • 6. mājas darbs