Matemātika  DU TSC  

Algebriskās struktūras
Ph.D., vadošais pētnieks Pēteris Daugulis
peteris.daugulis@du.lv

Algebrisko struktūru mājas lapas resursi būs noderīgi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Matemātika" un akadēmiskās maģistra studiju programmas "Matemātika"  studentiem.

 

2012./2013. studiju gads

ABSP "Matemātika"


Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

 

Lekciju materiāli

 

PDF dokuments   Ievads

 

PDF dokuments   7. lekcija
 • Gredzeni
 • 7. mājas darbs
PDF dokuments   1. lekcija
 • Algebriskās operācijas
 • Binārās operācijas
 • Svarīgāko algebrisko struktūru pārskats
 • 1. mājas darbs
PDF dokuments   8. lekcija
 • Faktorgredzeni
 • Komutatīvo gredzenu tipi
 • 8. mājas darbs
 
PDF dokuments   2. lekcija
 • Grupu teorijas pamati
 • 2. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   3. lekcija
 • Grupu morfismi un izomorfisms
 • Kongruences un blakusklases
 • 3. mājas darbs
 
 
PDF dokuments   4. lekcija
 • Kongruences un blakusklases
 • Normālās apakšgrupas un faktorizācija
 • 4. mājas darbs

 

 
PDF dokuments   5. lekcija
 • Grupu tiešais reizinājums
 • 5. mājas darbs