Matemātika   DU TSC

2004. gada 14. janvārī Satiksmes ministrijas aktu zāle notika Latvijas Zinātņu akadēmijas, Lattelekom SIA un Latvijas Izglītības mērķprogrammas 2004. gada balvu un stipendiju pasniegšana
  • LZA īstenajam loceklim Ivaram Biļinskim par starptautiski atzītiem svarīgiem sasniegumiem diskrētās signālapstrādes jomā,
  • Profesorei Ilzei Birutai Lozei par mūža ieguldījumu Latvijas neolīta laikmeta arheoloģijas pētniecībā,
  • RPIVA pasniedzējai Daigai Kamerādei par darbu "Darbs mājās, izmantojot informāciju tehnoloģijas: psiholoģiskie aspekti",
  • Daugavpils Universitātes maģistrantei Kristīnei Anuļevičai par darbu "Ģeometrisko figūru šķēlumu vizualizācija ar šablona metodi".


Zemāk ir aplūkojama DU zinātņu prorektora A. Barševska fotoreportāža.


 

Medaļu K. Anuļevičai pasniedz Lattelekom galvenā izpilddirektore Lēna Suhonena

Medaļu K. Anuļevičai pasniedz Lattelekom galvenā izpilddirektore Lēna Suhonena


Diplomu  K. Anuļevičai pasniedz LZA viceprezidents J. Ekmanis

Diplomu K. Anuļevičai pasniedz LZA viceprezidents J. Ekmanis


Balvas laureāti: D. Kamerāde, I. Biļinskis, I. Loze, K. Anuļeviča

Balvas laureāti: D. Kamerāde, I. Biļinskis, I. Loze, K. Anuļeviča


Pa kreisi K. Auļevičas maģistra darba vadītājs, DU Matemātikas katedras docents,
 Dr.paed. Konrads Murāns, pa vidu Kristīne Anuļeviča,
  pa labi DU Matemātikas katedras vadītājs, docents, Dr.math. Armands Gricāns

Pa kreisi Kristīnes Anuļevičas maģistra darba vadītājs, DU Matemātikas katedras docents,
Dr.paed. Konrads Murāns, pa vidu Kristīne Anuļeviča,
pa labi DU Matemātikas katedras vadītājs, docents, Dr.math. Armands Gricāns


Pirmais no kreisās puses  Konrads Murāns, otrā no kreisās puses Kristīne Anuļeviča,
  trešais no kreisās puses Armands Gricāns, ceturtais no kreisās puses
   DU zinātņu prorektors, profesors, Dr.biol. Arvīds Barševskis

Pirmais no kreisās puses Konrads Murāns, otrā no kreisās puses Kristīne Anuļeviča,
trešais no kreisās puses Armands Gricāns, ceturtais no kreisās puses
DU zinātņu prorektors, profesors, Dr.biol. Arvīds Barševskis


Kristīne Anuļeviča ar savu zinātnisko vadītāju Konradu Murānu

Kristīne Anuļeviča ar savu zinātnisko vadītāju Konradu Murānu


Kristīne Anuļeviča un Daiga Kamerāde, kura pirms dažiem gadiem
 Daugavpils Universitātē ir ieguvusi  psiholoģijas maģistra grādu

Kristīne Anuļeviča un Daiga Kamerāde, kura pirms dažiem gadiem
Daugavpils Universitātē ir ieguvusi psiholoģijas maģistra grādu


Pieņemšana pie DU rektores profesores Zaigas Ikeres

Pieņemšana pie DU rektores profesores Zaigas Ikeres


K. Anuļevičai pasniegtais diploms

K. Anuļevičai pasniegtais diploms