Matemātika  DU TSC  

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Dr.math., docente A. Sondore
anita.sondore@du.lv

 

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas mājas lapas resursi būs noderīgi matemātikas bakalaura, ekonomikas un vides zinatnes bakalaura studiju programmās studējošajiem.
 

Lai lasītu PDF dokumentus, ir nepieciešams uzstādīt bezmaksas programmu Adobe Acrobat Reader, kas ir atrodama Adobe mājas lapā.

   Interneta resursi varbūtību teorija un matemātiskajā statistikā


 

Varbūtību teorija

 

Testi par tēmu "Notikumu klasifikācija"

 

 PDF dokuments    1. Neiespējami, gadījuma un droši notikumi

 

PDF dokuments    2. Savienojami un nesavienojami notikumi

 

PDF dokuments    3. Pretējā notikuma noteikšana

 

PDF dokuments    4. Labvēlīgi notikumi

 

PDF dokuments    5. Vienlīdziespējami notikumi

 

PDF dokuments    6. Pilna notikumu kopa

 

PDF dokuments    7. Notikumu summa un reizinājums

 

PDF dokuments    8. Notikumu summa un reizinājums

 

PDF dokuments    9. Notikumu summa un reizinājums

 

PDF dokuments    10. Notikumu summa un reizinājums

 

Testi par tēmu "Gadījuma lielumi"

 

PDF dokuments    1. Gadījuma lielumu klasifikācija

 

 Testi par tēmu "Notikuma varbūtība"

 

PDF dokuments    1. Notikuma varbūtības definīcijas

 

PDF dokuments    2. Varbūtības aprēķināšana

 

Individuālie darbi varbūtību teorijā

 

PDF dokuments    1. Notikumu varbūtība

 

PDF dokuments    2. Atkārtoti mēģinājumi

 

PDF dokuments    3. Gadījuma lielumi

 

Matemātiskā statistika

 

Testi

 

PDF dokuments    1. Ģenerālkopa un izlase

 

PDF dokuments    2. Statistiskās informācijas grupēšana

 

PDF dokuments    3. Aprakstošā statistika

 

PDF dokuments    4. Pāru korelācijas analīze