Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils Universitātē

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais Fonds

 

 
 
Par projektu

    projekta pieteicējs
    projekta mērķis
    projekta mērķa grupa
    projekta aktivitātes
    projekta administrācija
    projekta darba grupa

Aktualitātes

Īstenotās aktivitātes

Fotogalerija

    literatūra
    programmatūra
    tehniskais aprīkojums
    dažādi

Noderīgas saites

 

 

 

 

 

Par projektu

Eiropas Sociālais Fonds

3. prioritāte. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

3.2. pasākums. Izglītības un tālākizglītības veicināšana

3.2.3. aktivitāte. Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošana zinātņu un tehnologiju ietilpīgās nozarēs

3.2.3.2. apakšaktivitāte. Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs

Projekta nosaukums: Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils Universitātē

Projekta Nr.: 2006/0245/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0053/0065

Projekta realizācijas termiņš: 01.01.2007.-31.12.2007.