LV    EN

   

 

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts

Šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas

sarežģīto dinamisko sistēmu analīze

 

 
Par projektu   Projekta kopsavilkums   Zinātniskā grupa
Konferences   Publicitāte   Publikācijas
 

Par projektu
 
Projekta nosaukums: Šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas sarežģīto dinamisko sistēmu analīze
Projekta numurs: lzp-2020/1-0076
Projekta iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte
Projekta zinātnes nozare: Matemātika
Pētījuma veids: Fundamentālie pētījumi
Projekta vadītājs: Andrejs Koliškins [Andrejs.Koliskins@rtu.lv]
Projekta koordinators DU: Armands Gricāns [armands.gricans@du.lv]
Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.-31.12.2023.
Projekta kopsavilkums
 

Projekts ir veltīts vairāku nestacionāru problēmu fundamentāliem pētījumiem un to pielietojumiem siltuma vadīšanā un šķidruma mehānikā.

Projekta mērķis ir izstrādāt matemātiskos modeļus un algoritmus, lai pētītu trīs galveno problēmu grupas:

  • faktoru, kas ietekmē efektīvo biomasas pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju, analīze;

  • siltuma vadīšanas un šķidruma mehānikas ātro nestacionāro procesu pētīšana (ieskaitot inverso uzdevumu risināšanu);

  • vairāku siltuma vadīšanas režīmu analīze radiālās simetrijas gadījumā un atbilstošo nelineāro robežproblēmu atrisināmības, atrisinājumu sazarošanās un bifurkāciju pētīšana.

Sagaidāmie rezultāti ir šādi:

  • izstrādāti matemātiskie modeļi, algoritmi un datorprogrammas, lai analizētu dinamiskās sistēmas, kas ir saistītas ar biomasas siltuma pārstrādi, tīras enerģijas ražošanu un atkritumu utilizāciju;

  • siltuma vadīšanas nestacionāru procesu analīze un kontrole ar izstrādāto modeļu palīdzību, inverso nestacionāro hiperbolisko procesu atrisināšana (ar pielietojumiem tērauda rūdīšanā);

  • pārējas uz turbulenci ātri palēnināto plūsmu caurulēs un kanālos analīze, izmantojot absolūtās un konvektīvās nestabilitātes jēdzienus;

  • parasto diferenciālvienādojumu un to sistēmu nelineāro robežproblēmu analīzes jaunas metodes.


Zinātniskā grupa
 
  Rīgas Tehniskā universitāte:
 
 
  Andrejs Koliškins Dr.math., profesors
  Inta Volodko Dr.math., profesore
  Ilmārs Iltiņš Dr.sc.ing., profesors
  Marija Iltiņa Dr.sc.ing., asociētā profesore
  Mohamed Ghidaoui PhD, profesors
  Valentīna Koliškina Dr.math., docente
  Maksims Žigunovs Mg.sc.ing.
 
Daugavpils Universitāte
:
 
 
  Armands Gricāns Dr.math., asociētais profesors
  Felikss Sadirbajevs Dr.habil.math., profesors
  Ināra Jermačenko Dr.math., asociētā profesore
  Diāna Ogorelova Mg.math.
  Inna Samuilika Mg.math.

Konferences
 

Publicitāte
 

Publikācijas